2020/087 İhracat bedellerinin yurda getirilmesinde ( Banka Ödeme Yükümlülüğü ) yürürlükten kaldırılmıştır.


2020/087 İhracat bedellerinin yurda getirilmesinde ( Banka Ödeme Yükümlülüğü ) yürürlükten kaldırılmıştır.

4/9/2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’in  İhracat bedellerinin yurda getirilmesi başlıklı 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (ğ) bendi ( Banka Ödeme Yükümlülüğü ) yürürlükten kaldırılmıştır.

 “Banka Ödeme Yükümlülüğü” banka garantili olmayan ödeme yöntemleri (Mal mukabil, vesaik mukabili ödeme vb) için banka güvencesi ve geniş finansman imkanları sağlayan yeni bir bankacılık ürünüdür.  

 BPO kısaca açık hesap (Mal Mukabili) ödeme yöntemine banka güvencesi getirmektedir. Vesaik Mukabilini riskli bulan Akreditif,  standby  ve  banka  garantisi  gibi  ürünleri  karmaşık  ve pahalı  bulan  ve  bu  gibi  nedenlerle  kullanmak  istemeyen  ancak banka güvencesinden de faydalanmak isteyen tacirlerin kullanabileceği bir alternatiftir. 

 İhracat işlemlerine ilişkin bedellerin aşağıdaki ödeme şekillerinden birine göre veya banka aracılığı ile 180 gün içinde yurda getirilme zorunluluğu halen devam etmektedir.


a) Akreditifli Ödeme,
b) Vesaik Mukabili Ödeme,
c) Mal Mukabili Ödeme,
d) Kabul Kredili Akreditifli Ödeme,
e) Kabul Kredili Vesaik Mukabili Ödeme,
f) Kabul Kredili Mal Mukabili Ödeme,
g) Peşin Ödeme.

 

 

28 Ağustos 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31227

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN

TEBLİĞ (İHRACAT BEDELLERİ HAKKINDA) (TEBLİĞ NO: 2018-32/48)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020-32/58)

 

MADDE 1 – 4/9/2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’in 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (ğ) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

4/9/2018

30525

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

3/3/2019

30703

2-

31/8/2019

30874

3-

31/12/2019

                      30995 (5. Mükerrer)


240 kişi tarafından görüntülenmiştir.

Bize Ulaşın


Kısıklı Mahallesi Bosna Bulvarı No: 25/6 Üsküdar / İstanbul