2020/096 TL cinsinden mevduat ve katılım hesaplarından elde edilen faiz gelirleri ile kar payları üzerinden yapılan tevkifat nispetleri değişti.


2020/096 TL cinsinden mevduat ve katılım hesaplarından elde edilen faiz gelirleri ile kar payları üzerinden yapılan tevkifat nispetleri değişti.

Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinin on yedinci fıkrasında yer alan yetki çerçevesinde, 29/9/2020 tarihli ve 3032 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 2006/10731 sayılı BKK’da değişiklik yapılmış olup, Türk lirası cinsinden açılan mevduat ve katılım hesaplarından elde edilen faiz gelirleri ile kar payları üzerinden yapılan tevkifat nispetleri 31/12/2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere vadelerine göre yeniden belirlenmiştir.

Anılan Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Karara ulaşmak aşağıdadır.

Ekli Dosyalar


409 kişi tarafından görüntülenmiştir.

Bize Ulaşın


Kısıklı Mahallesi Bosna Bulvarı No: 25/6 Üsküdar / İstanbul