2021/047 Evde Üretip İnternetten Satış Yapanlara İlişkin Esnaf Muaflığı ile Elektr. Tic. Gümrük Bey. Mal İhr. İlişkin İndirimin Usul ve Esasları


2021/047 Evde Üretip İnternetten Satış Yapanlara İlişkin Esnaf Muaflığı ile Elektr. Tic. Gümrük Bey. Mal İhr. İlişkin İndirimin Usul ve Esasları

314 seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde;

⎯ 2021 yılı için 240.000 TL’yi aşmayan tutarda ayrı bir iş yeri açmaksızın ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlara ilişkin Esnaf Muaflığı ile

⎯ Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesiyle Mal İhracatı Kapsamında Elde Edilen Kazançlarda İndirim konularında açıklama ve düzenlemeler yapıldı.

Ayrı bir işyeri açmaksızın ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri malları, münhasıran internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlar için aşağıdaki kurallar geçerlidir.

1) Bankalar tarafından Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi ibraz edenlere, münhasıran internet ve benzeri elektronik ortamlarda yapılacak mal satışlarına ilişkin elde edilen hasılatın yatırılacağı ticari bir hesap açılacaktır.

2) Bankalar, bu ticari hesaplara aktarılan tutarlar üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla %4 oranında gelir vergisi tevkifatı yapacaklar ve bir aya ilişkin aktarılan tutarlar üzerinden tevkif edilen vergileri muhtasar beyanname ile beyan edilecektir.

3) Esnaf muaflığından yararlanan kişilerin bir veya üzeri işçi çalıştırdığı durumlarda tevkifat oranı %2 olarak uygulanacaktır. İndirimli oranın uygulanması için ilgili ayda bir işçinin en az on gün süreyle çalıştırılması gerekmektedir. Bu durum, SGK’dan alınacak belge ile belgelendirilecektir.

4) İşçi çalıştırıldığını veya çalıştırılan işçinin işten ayrıldığının bankaya bildirilmesi sorumluluğu muafiyetten yararlanan kişilerdedir.


74 kişi tarafından görüntülenmiştir.

Bize Ulaşın


Kısıklı Mahallesi Bosna Bulvarı No: 25/6 Üsküdar / İstanbul