2022/50 7420 Sayılı Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı.


2022/50 7420 Sayılı Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı.

3/11/2022 tarihli ve 7420 sayılı “Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 9/11/2022 tarihli ve 32008 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Söz konusu Kanun ile;

  • Esnaf muaflığı kapsamında, sahibi oldukları veya kiraladıkları konutların çatı ve/veya cephelerinde kurulan elektrik üretim tesisinin sınırı 25 kW’dan 50 kW’ye çıkarılmıştır.
  • Hizmet erbabına işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda, yemek bedelinin nakit olarak verilmesi suretiyle sağlanan menfaatler de istisna kapsamına alınmıştır.
  • Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerde çalışan hizmet erbabına, fiilen yurt dışındaki çalışmaları karşılığı işverenin yurt dışı kazançlarından karşılanarak yapılan ücret ödemeleri gelir vergisinden istisna edilmiştir.
  • Bireysel katılım yatırımcısı indiriminin uygulama süresi 31/12/2027 tarihine kadar uzatılmış, yatırımcılar tarafından yararlanılacak indirim tutarı 2.500.000 Türk lirası olarak güncellenmiştir.
  • Şirketlerin, sermayelerini azaltmaları durumunda, sermayenin hangi unsurunun ne kadar tutarda azalacağı ve azaltıma konu edilen bu unsurların nasıl vergilendirileceği hususu netleştirilmiştir.
  • Yabancı paralarını ve altın hesabı bakiyelerini Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüştüren mükelleflerin elde etikleri faiz ve kâr payı gibi kazançlarına sağlanan kurumlar vergisi istisnasının uygulama süresi 2023 yılının sonuna uzatılmıştır.
  • İşverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere 30/6/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) mevcut ücretlerine ilave olarak yapılan aylık 1.000 Türk lirasını aşmayan ödemeler üzerinden gelir vergisi hesaplanmaması sağlanmıştır,

7420 Sayılı Kanun ile yapılan başlıca değişiklikler;
➢ Meskenlerde yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretiminde teşvik sınırı 50 kW’a çıkarılmakta,
➢ Çalışanlara yemek bedeli olarak yapılan günlük 51 TL tutarı aşmayan ödemeler istisnası kapsamına alınmakta,
➢ Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerde çalışanlara yapılan ücret ödemeleri istisna kapsamına alınmakta,
➢ Bireysel katılım yatırımcısı indirimi uygulamasının süresi, 31.12.2027 tarihine kadar uzatılmakta,
➢ Sermaye azatlımın da vergileme Kurumlar vergisi kanun da yeni bir madde olarak düzenlenmekte,
➢ Kur Korumalı Mevduat uygulamasının süresi 31 Aralık 2023'e kadar uzatılmakta,
➢ Turizm payı alınan mükellefler ile bu mükelleflerden alınan pay oranları yeniden düzenlenmekte,
➢ İşverenler tarafından çalışanlara 1.000 Türk lirasına kadar yapılacak elektrik, doğalgaz ve ısınma gideri ödemesi gelir vergisinden istisna edilmekte, bu ödeme prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.
➢ Küçük alacaklarından feragat eden mükelleflere bu alacaklarını “değersiz alacak” kabul ederek kayıtlarından çıkarma imkânı getirilmekte,
➢ COVİD-19 yasakları kapsamında kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmektedir.

 

Söz konusu Kanun için tıklayınız.


195 kişi tarafından görüntülenmiştir.

Bize Ulaşın


Kısıklı Mahallesi Bosna Bulvarı Çamlıca Ulusoy Plaza No: 25/6 Üsküdar / İstanbul

Whatsapp'tan mesaj yazmak için tıklayınız