2023/55 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 46. maddesi hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı


2023/55 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 46. maddesi hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 46. maddesinin birinci fıkrasının; (b) bendinde yer alan “Konusu yüz bin Türk lirasını aşan...” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna dair Anayasa Mahkemesinin 2023/36 E. , 2023/142 K. sayılı kararı 13/10/2023 tarih ve  32338 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

Söz konusu karara ekten ulaşabilirsiniz.

Ekli Dosyalar


133 kişi tarafından görüntülenmiştir.

Bize Ulaşın


Kısıklı Mahallesi Bosna Bulvarı Çamlıca Ulusoy Plaza No: 25/6 Üsküdar / İstanbul

Whatsapp'tan mesaj yazmak için tıklayınız