2020 Eylül Ayı Vergi Takvimi

 • İLK TARİH SON TARİH KONU
 • 01/09/2020 09/09/2020 16-31 Ağustos 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
 • 01/09/2020 10/09/2020 16-31 Ağustos 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/09/2020 15/09/2020 Ağustos 2020 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/09/2020 15/09/2020 Ağustos 2020 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/09/2020 15/09/2020 Ağustos 2020 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 • 01/09/2020 15/09/2020 Ağustos 2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/09/2020 15/09/2020 Ağustos 2020 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/09/2020 15/09/2020 Ağustos 2020 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
 • 01/09/2020 15/09/2020 Ağustos 2020 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
 • 01/09/2020 21/09/2020 Ağustos 2020 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/09/2020 21/09/2020 Ağustos 2020 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/09/2020 21/09/2020 Ağustos 2020 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
 • 01/09/2020 21/09/2020 Ağustos 2020 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/09/2020 21/09/2020 Ağustos 2020 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/09/2020 21/09/2020 Ağustos 2020 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 16/09/2020 24/09/2020 1-15 Eylül 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
 • 01/09/2020 24/09/2020 Ağustos 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi
 • 16/09/2020 25/09/2020 1-15 Eylül 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/09/2020 28/09/2020 Ağustos 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/09/2020 28/09/2020 Ağustos 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
 • 01/09/2020 28/09/2020 Ağustos 2020 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/09/2020 30/09/2020 Ağustos 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payının Ödemesi
 • 01/09/2020 30/09/2020 Ağustos 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
 • 01/09/2020 30/09/2020 Ağustos 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/09/2020 30/09/2020 Ağustos 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 • 01/09/2020 30/09/2020 Ağustos 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
 • 01/09/2020 30/09/2020 7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 13. Taksit Ödemesi

~ Kaynak : http://www.gib.gov.tr

Bize Ulaşın


Kısıklı Mahallesi Bosna Bulvarı No: 25/6 Üsküdar / İstanbul