2016/011 - Konutlarda uygulanan KDV oranında indirim


2016/011 - Konutlarda uygulanan KDV oranında indirim

Konutlarda uygulanan KDV oranında indirim

 KDV oranlarının belirlendiği 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (I) sayılı listenin 11. Sırasında, net alanı 150 m²’ye kadar konut teslimlerinde uygulanacak KDV oranı %1 olarak belirlenmiştir.

 Ancak bu Kararnamenin 1. maddesine 2012/4116 sayılı Kararname ile eklenen 6. sıra ile (I) sayılı listenin 11. sırasında yer alan net alanı 150 m²’ye kadar konutlardan;

 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde (16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler hariç), lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dahil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29. maddesine istinaden tespit edilen arsa birim m² vergi değeri;

 a)     Beşyüz Türk Lirası ile bin Türk Lirası (bin Türk Lirası hariç) arasında olan konutların tesliminde %8,

 b)     Bin Türk Lirası ve üzerinde olan konutların tesliminde %18,

 vergi oranı uygulanması öngörülmüştür.

 Bu uygulama, yapı ruhsatı 1/1/2013 tarihinden itibaren alınan konut inşaat projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi bu tarihten itibaren yapılacak konut inşaatı projelerine ilişkin konut teslimlerinde geçerlidir.

 

Buna göre net alanı 150 m²’nin üzerindeki konutlar ile 150 m²’nin altında olmakla birlikte Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve arsa birim m² vergi değeri bin liranın üzerinde olan konutların tesliminde %18 KDV oranı uygulanmaktadır.

 8 Eylül 2016 tarihli ve 29825 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2016/9153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile %18 oranına tabi konutlarda uygulanacak KDV oranı 31 Mart 2017 tarihine kadar %8’e indirilmiştir.

 Bu durumda net alanı 150 m²’nin üzerindeki konutlar ile yapı ruhsatı 1/1/2013 tarihinden itibaren alınan konut inşaat projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi bu tarihten itibaren yapılacak konut inşaatı projelerine ilişkin olarak Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan net alanı 150 m²’ye kadar konutlardan, arsa birim m² vergi değeri 1.000 liradan fazla olanlarda KDV oranının 31 Mart 2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) %18 yerine %8 olarak uygulanması kararlaştırılmıştır.


1061 kişi tarafından görüntülenmiştir.

Bize Ulaşın


Kısıklı Mahallesi Bosna Bulvarı No: 25/6 Üsküdar / İstanbul