Vergi ve Mali Danışmanlık


ASİL DENETİM

Maliye Bakanlığı eski denetim elemanlarından ve özel sektör kurumlarında yöneticilik görevi üstlenmiş Yeminli Mali Müşavir ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerden oluşan Asil Denetim ailesi, kuruluşundan itibaren vermiş olduğu hizmetlerle müşteri memnuniyetini ön planda tutmuş ve bu hedefteki çalışmaları ile müşteri portföyünü hızla genişletmiştir.

Vergi ve Mali Danışmanlık

Günümüzde şirketlerin yatırım kararlarıyla karlılıklarını etkileyen en önemli unsurlar arasında “vergi” gelmektedir.Vergi mevzuatı dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de sık sık değişmektedir. Mevzuatın çok çeşitli olması ve yoruma açık düzenlemeler vergiye uyum sürecini güçleştirmektedir. Bu durum, çoğu zaman vergisel risklerin öngörülememesine ve cezai yaptırımlara maruz kalınmasına sebep olmaktadır.

Şirketiniz için vergisel riskleri minimize etme ve avantajları yakalama imkânı ancak doğru ve zamanında müdahale ile mümkündür.  

Vergi danışmanlığı hizmetlerimizi aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

 • Kurumlar vergisi ve gelir vergisi,
 • Vergi stopajı,
 • Katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, damga vergisi, BSMV ve KKDF gibi işlem üzerinden alınan vergiler,
 • Veraset ve intikal vergisi ve emlak vergisi gibi servet üzerinden alınan vergiler,
 • Uluslararası vergi anlaşmaları,
 • Yatırım teşvikleri,
 • Dönem sonu envanter işlemleri ve kapanış işlemlerine özel danışmanlık hizmetleri,
 • Spesifik konularda inceleme ve araştırma yapılarak görüş verilmesi,
 • Yurt içinde ve yurt dışında şirket, şube ve irtibat bürosu kurulmasına ilişkin danışmanlık hizmetleri sunulması,
 • Vergi planlaması, şirket yapılandırmaları.

 Alanında uzman kişilerden oluşan dolaylı vergiler ve KDV/ÖTV/ÖİV iade ekibimizle sunduğumuz hizmetlerden bazıları şunlardır:

 • KDV iadesi tasdik hizmetleri,
 • ÖTV iadesi hizmetleri,
 • Özel iletişim vergisi iadesi tasdik hizmetleri,
 • Dolaylı vergiler danışmanlık hizmetleri,
 • Muafiyet, istisna, indirim ve iade imkanlarının araştırılması,
 • Sözleşmelerin ve benzeri kağıtların damga vergisi açısından incelenmesi,
 • Dolaylı vergiler beyanname kontrol hizmetleri,
 • Dolaylı vergiler planlama hizmetleri,
 • Tedarik zinciri planlaması.
Transfer fiyatlandırmasının emsallere uygunluk ilkesine göre, grup şirketlerinin birbirleriyle gerçekleştirdikleri işlemlerde uyguladıkları fiyatların, ilişkisiz şirketlerin aynı işlemlerde uyguladıkları fiyatlara paralel olması gerekmektedir. Türkiye'de yürürlükte bulunan transfer fiyatlandırması kurallarına göre, şirketlerin belirli sınırlar dâhilinde yıllık transfer fiyatlandırması raporu hazırlamaları ve kurumlar vergisi beyannamelerinde yer alan "Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form"u doldurmaları gerekmektedir.
 • Yıllık transfer fiyatlandırması raporunun hazırlanması,
 • Grup şirketlerinin kendi aralarındaki işlemlerini transfer fiyatlandırması açısından değerlendiren “Master
 • File” raporlarının hazırlanması,
 • Şirketlerin mevcut uygulamalarının ve sözleşmelerinin transfer fiyatlandırması hükümleri çerçevesinde değerlendirilerek şirket yönetimine görüş bildirilmesi,
 • Yeniden yapılandırma ve yeni kuruluş faaliyetleri kapsamında transfer fiyatlandırması hükümlerine uygun yapının kurulması,
 • Maliye Bakanlığı'yla, uygulanacak transfer fiyatlandırması yöntemi konusunda peşin fiyatlandırma anlaşması yapmayı talep eden mükelleflere, anlaşma sürecinin yönetilmesi hizmetleri verilmesi,
 • Kurumlar vergisi beyannamesinin ekinde yer alan "Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı
 • Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form"un doldurulmasına ilişkin destek hizmetleri,
 • Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak transfer fiyatlandırması incelemelerine ilişkin danışmanlık hizmetleri.
Sermayenin ve işgücünün serbest dolaşımıyla birlikte vergi yükümlülüklerinin sadece yurt içinde değil uluslararası alanda da mevzuata uygun olarak yerine getirilmesi ve vergi yükü optimizasyonunun sağlanması giderek önem kazanmıştır. Hem Türkiye'de iş yapan yabancı sermayeli şirketler ve çalışanlarına, hem de yurt dışında faaliyet gösteren Türk sermayeli şirketlere ve çalışanlarına yönelik danışmanlık hizmetlerimiz, şirketlere maliyet ve zaman tasarrufu sağlamaktadır. Böylece olası vergisel riskler büyük ölçüde önlenmektedir.
 • Türkiye'de veya yabancı ülkelerde iş kurmak isteyen girişimcilere yerel iş ortamı hakkında danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Türkiye'de yabancı sermayeli şirket, şube ve irtibat bürolarının kurulması,
 • Yurt dışında şirket ve şube kurulması,
 • Yurt dışı ülkelerin yerel mevzuatı hakkında danışmanlık ve destek sağlanması,
 • Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları kapsamında şirketlerin ve gerçek kişilerin vergi yükümlülüklerinin belirlenmesi,
 • Ülkelerin vergi mevzuatını araştırarak, yürütülecek faaliyetler için vergisel açıdan optimal yapıların kurulması,
 • Çalışanların uluslararası düzeyde görevlendirilmesi sürecinde danışmanlık ve destek sağlanması,
 • Gerçek kişilerin gelir vergisi beyannamelerinin, sigorta ve iş yeri bildirimlerinin ve ücret bordrolarının hazırlanması.


4698 kişi tarafından görüntülenmiştir.

Bize Ulaşın


Kısıklı Mahallesi Bosna Bulvarı Çamlıca Ulusoy Plaza No: 25/6 Üsküdar / İstanbul

Whatsapp'tan mesaj yazmak için tıklayınız