Yatırım Teşvik ve Danışmanlık


ASİL DENETİM

Maliye Bakanlığı eski denetim elemanlarından ve özel sektör kurumlarında yöneticilik görevi üstlenmiş Yeminli Mali Müşavir ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerden oluşan Asil Denetim ailesi, kuruluşundan itibaren vermiş olduğu hizmetlerle müşteri memnuniyetini ön planda tutmuş ve bu hedefteki çalışmaları ile müşteri portföyünü hızla genişletmiştir.

Yatırım Teşvik ve Danışmanlık

Yatırımlar şirketlerin geleceğe dönük hedeflerinin gerçekleştirilmesi için ne kadar önemli ise; yarattığı istihdam, sağladığı teknoloji birikimi ve bölgesel gelir dağılımına olumlu katkıları yönüyle devletlerin sosyo-ekonomik hedefleri açısından da o kadar önemlidir. Devlet yatırımları ile büyümeye dayalı sistemin terk edilmesi ile özel sektörün inisiyatifine bırakılmış olan yatırım ortamı; özellikle Türkiye gibi yeterli kaynak birikimini sağlayamamış gelişmekte olan ülkelerde devletlerin sağladığı teşvikler ile cazip hale getirilmektedir.
Ekonomik dinamiklere ayak uydurabilmek için birçok defa değişikliğe konu olmuş olan yatırım teşvik mevzuatımız yatırım türüne göre aşağıda yer alan teşvikleri sağlayabilmektedir:
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti,
 • KDV istisnası,
 • İndirimli Kurumlar Vergisi,
 • Gelir Vergisi stopajı desteği,
 • Sigorta primi işveren hissesi desteği,
 • Yatırım yeri tahsisi,
 • Faiz desteği,
 • KDV iadesi,
 • Sigorta primi desteği.
Yukarıda yer alan teşviklerin sağlanması; hem ilgili mevzuatın dağınık ve birçok defa değişikliğe uğramış olması, hem de sürecin birden çok bakanlığın yetki alanına girmesi nedeniyle karmaşık bir hal alabilmektedir. Bu kapsamda yatırımlarınızın devletçe sağlanan teşviklerden yararlanması kapsamında, sürecin tümüne yönelik destek vermekteyiz.
Yatırım Teşvik mevzuatı kapsamında sunduğumuz hizmetleri aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:
 • Yatırım planlarının mevcut teşvik mevzuatı kapsamında değerlendirilmesi,
 • Yatırımların en başından itibaren teşvik mevzuatına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması,
 • Yatırım Teşvik Belgesi müracaat ve kapama süreçlerinin yönetilmesi,
 • Yatırım teşvik mevzuatı kapsamında yararlanılan teşviklerin doğruluğunun denetlenmesi.

AR-GE ve teknoloji geliştirme bölgeleri mevzuatı kapsamındaki hizmetlerimizin bazıları aşağıda sunulmaktadır:

 • Mevcut faaliyetlerin AR-GE ve teknoloji geliştirme bölgeleri mevzuatı kapsamında değerlendirilerek yararlanılabilecek teşviklerin belirlenmesi,
 • AR-GE merkezi, teknoloji geliştirme bölgeleri ve AR-GE proje desteklerine ilişkin başvuru dosyasının hazırlanmasına yönelik destek ve danışmanlık hizmetleri,
 • AR-GE ve teknoloji geliştirme bölgeleri mevzuatı kapsamında vergisel teşvik ve desteklerden yararlanma şartları ve muhasebe uygulamalarına ilişkin destek sağlanması,
 • AR-GE ve teknoloji geliştirme bölgeleri mevzuatında belirlenen kriterler doğrultusunda periyodik denetimlerin gerçekleştirilmesi,
 • AR-GE harcamalarının içeriğinin ve muhasebeleştirmesinin denetimi ve ilgili beyanname ve bildirgelerin kontrolü,
 • TÜBİTAK TEYDEP yeminli mali müşavirlik raporlarının hazırlanması,
 • AR-GE indirimi tutarının hesaplanması,
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na iletilecek ara dönem faaliyet raporlarının ve yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasına destek verilmesi,
 • Teknoloji geliştirme bölgeleri faaliyetleri kapsamında yönetici şirkete ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sunulacak raporlara ilişkin destek sağlanması.


4581 kişi tarafından görüntülenmiştir.

Bize Ulaşın


Kısıklı Mahallesi Bosna Bulvarı Çamlıca Ulusoy Plaza No: 25/6 Üsküdar / İstanbul

Whatsapp'tan mesaj yazmak için tıklayınız