Aydınlatma Metni


ASİL DENETİM

Maliye Bakanlığı eski denetim elemanlarından ve özel sektör kurumlarında yöneticilik görevi üstlenmiş Yeminli Mali Müşavir ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerden oluşan Asil Denetim ailesi, kuruluşundan itibaren vermiş olduğu hizmetlerle müşteri memnuniyetini ön planda tutmuş ve bu hedefteki çalışmaları ile müşteri portföyünü hızla genişletmiştir.

Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Aydınlatma Metni

 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden “Asil Denetim” olarak, sizlere sunduğumuz hizmetlerimiz kapsamında kişisel verilerinizi gereken özen ve hassasiyet ile işlemekteyiz. Bu çerçevede, verilerinizi hangi amaçlarla işlendiği ve kimlerle paylaşabileceği ve verilerinizin toplanma yöntemi ve hususunda sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Asil Denetim olarak, bizlerle paylaştığınız kimlik ve iletişim verileriniz ile internet sitemizi ziyaret etmeniz halinde toplanan dijital iz verileriniz; işyerimizi ziyaret etmeniz halinde veya düzenlenen toplantı ya da organizasyonlara katıldığınızda izniniz dahilinde fotoğraf veya kamera kaydı verileriniz, Asil Denetim’in müşterilerine en iyi şekilde hizmet sunabilmesini teminen aşağıda belirtilen hizmet ya da faaliyetlerle sınırlı olarak işlenmektedir.

 • Asil Denetim tarafından sunulan vergi, bağımsız denetim ve danışmanlık hizmet süreçlerinin yürütülmesi ve tarafınıza sunulan ve alınan hizmetler kapsamında müşteri/tedarikçi çalışanının ve hizmet veya tedarik konusu işlemlerde yer alan diğer kişilerin verilerinin işlenmesi,
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve işyerlerimizin güvenliğinin sağlanması,
 • Hukuk departmanı vasıtasıyla hukuki yazışma ve kayıtların oluşturulması,
 • 5651 sayılı kanun gereğince trafik bilgisi kayıtlarınızın tutulması,
 • Toplantı, organizasyon, eğitim, konferans veya etkinliklerin düzenlenmesi,
 • Veri güvenliği kapsamında bilgi sistemleri güvenliğinin ve sürekliliğinin sağlanması,
 • Müşteri ilişkilerinin yönetilmesi ve bu kapsamda iş süreçlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, analiz, anket, raporlama çalışmalarının yapılması,
 • Çeşitli hizmet ve endüstrilere ilişkin her türlü rapor, pazar araştırmaları, bilgi, bülten, yayın, dergi ve makalenin paylaşılması,
 • İç kontrol, bağımsız denetim, inceleme ve raporlama süreçlerinin yürütülmesi,
 • Resmi kurum ve kuruluşların taleplerinin yerine getirilmesi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 1. Kişisel Verilerin Aktarılma Sebepleri
Toplanan kişisel verileriniz, bu bilgilendirme metninin birinci maddesinde açıklanan amaçlar ve ilgili yasal düzenlemeler kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeplerle sınırlı olarak; denetleyici ve düzenleyici kamu kurum ve kuruluşlarına, meslek kuruluşları ile ilgili mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, yargı kurum ve kuruluşlarına, hizmetlerinden faydalandığımız ve iş birliği içinde bulunduğumuz şirketlere aktarılabilmektedir.  

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun ve ölçülü olarak; kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin ifası, veri sorumlusunun sözleşmesel ve kanunsal hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi, tarafınızca alenileştirilmiş olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Asil Denetim’in meşru menfaati sebeplerine dayalı olarak; otomatik veya otomatik olmayan ve aşağıda sayılan yöntemlerle toplanmaktadır:

 • İşyerlerimizi ziyaret etmeniz halinde, sözlü, yazılı şekilde ya da elektronik olarak kapalı devre kamera kayıt sistemleri vasıtasıyla,
 • E-posta ile yaptığınız başvurular vasıtasıyla,
 • Güvenlik gereğiyle bina yönetimi aracılığıyla,
 • İnternet sitemizi ziyaret etmeniz ya da internet sitemize üye olmanız halinde çerezler vasıtasıyla ve sosyal medya kanalları aracılığıyla.  
 1. Kişisel Verileri Koruma Kanunu Kapsamında Haklarınız

Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Kısıklı Mah. Bosna Blv. Çamlıca Ulusoy Plz. 25/6-8 Üsküdar/İstanbul adresinden temin edebileceğiniz “İlgili Kişi Başvuru Formu” ile bizzat veya Asil Denetim adresine posta yoluyla ya da güvenli elektronik veya mobil imzanızla imzalamak kaydı ile info@asildenetim.com adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak tarafımıza iletebilirsiniz.

Asil Denetim başvuru taleplerini, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır.

İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.

Asil Denetim olarak ifade edilen şirketlerin bilgisi aşağıda yer almaktadır:

Kısıklı Mahallesi Bosna Bulvarı No: 25/6-8

Üsküdar / İstanbul

Telefon  :              0(216) 520 22 50

Fax          :              0(216) 521 50 05

info@asildenetim.com


2263 kişi tarafından görüntülenmiştir.

Bize Ulaşın


Kısıklı Mahallesi Bosna Bulvarı Çamlıca Ulusoy Plaza No: 25/6 Üsküdar / İstanbul

Whatsapp'tan mesaj yazmak için tıklayınız