2020/117 Gayrimenkul kiralamalarında uygulanan %20 oranındaki Stopaj oranı %10 olarak UYGULAMA SÜRESİ 31.05.2021 TARİHİNE KADAR UZATILDI


2020/117 Gayrimenkul kiralamalarında uygulanan %20 oranındaki Stopaj oranı %10 olarak UYGULAMA SÜRESİ 31.05.2021 TARİHİNE KADAR UZATILDI

GAYRİMENKUL KİRALAMALARINDA %10 OLARAK UYGULANAN STOPAJ ORANININ UYGULAMA SÜRESİ 31.05.2021 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR.

31.07.2020 Gün ve 31202 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2813 sayılı CUMHURBAŞKANI KARARI ile Gayrimenkul kiralamalarında uygulanan % 20 oranındaki Stopaj oranı %10 düşürülmüştür. Değişiklik 31.07.2020 günü yürürlüğe girmiş olup, yeni belirlenen oran; 31.12.2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar uygulanmıştır.

23.12.2020 Gün ve 31343 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3319 sayılı CUMHURBAŞKANI KARARI ile Gayrimenkul kiralamalarında uygulanan %20 oranındaki Stopaj oranı %10 olarak UYGULAMA SÜRESİ 31.05.2021 TARİHİNE KADAR (Bu tarih dâhil) UZATILMIŞTIR.

Buna göre,
31.05.2021 tarihine kadar uygulanmak üzere;
 Gelir Vergisi Kanununun 70’inci maddesinde yazılı ve aşağıdaki yer verdiğimiz mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden %10, oranın da stopaj yapılacaktır.

1. Arazi, bina (Döşeli olarak kiraya verilenlerde döşeme için alınan kira bedelleri dâhildir.), maden suları, memba suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar ve bunların mütemmim cüzileri ve teferruatı;
2. Voli mahalleri ve dalyanlar;
3. Gayrimenkullerin, ayrı olarak kiraya verilen, mütemmim cüzileri ve teferruatı ile bilumum tesisatı, demirbaş eşyası ve döşemeleri;
4. Gayrimenkul olarak tescil edilen haklar;
5. Arama, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları, ihtira beratı (İhtira beratının mucitleri veya kanuni mirasçıları tarafından kiralanmasından doğan kazançlar, serbest meslek kazancıdır.), alâmetifarika, marka, ticaret unvanı, her türlü teknik resim, desen, model, plan ile sinema ve televizyon filmleri, ses ve görüntü bantları, sanayi ve ticaret ve bilim alanlarında elde edilmiş bir tecrübeye ait bilgilerle gizli bir formül veya bir imalat usulü üzerindeki kullanma hakkı veya kullanma imtiyazı gibi haklar (Bu hakların kullanılması için gerekli malzeme ve teçhizat bedelleri de gayrimenkul sermaye iradı sayılır.);
6. Telif hakları (Bu hakların, müellifleri veya bunların kanuni mirasçıları tarafından kiralanmasından doğan kazançlar, serbest meslek kazancıdır.);
7. Gemi ve gemi payları (Motorlu olup olmadıklarına ve tonilatolarına bakılmaz) ile bilumum motorlu tahmil ve tahliye vasıtaları;
8. Motorlu nakil ve cer vasıtaları, her türlü motorlu araç, makine ve tesisat ile bunların eklentileri.
- Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden %10, oranın da stopaj yapılacaktır.
- Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden %10, oranın da stopaj yapılacaktır.
- Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden %10 oranın da stopaj yapılacaktır.


79 kişi tarafından görüntülenmiştir.

Bize Ulaşın


Kısıklı Mahallesi Bosna Bulvarı No: 25/6 Üsküdar / İstanbul