2021/041 Kurumlar Vergisi Oranı 2021 Yılı İçin %25’e 2022 Yılı İçin %23’e Arttırıldı


2021/041 Kurumlar Vergisi Oranı 2021 Yılı İçin %25’e 2022 Yılı İçin %23’e Arttırıldı

 
22.04.2021 Tarih ve 31462 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “7316 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun” ile Bazı Vergi Kanunlarında diğer kanunlarda değişiklikler yapılmıştır. Yasa ile Kurumlar Vergisi Oranında değişiklik yapılmıştır.

Yapılan değişiklik ile 2021 Takvim yılı için Kurumlar Vergisi Oranı %25 olarak uygulanacaktır. Ancak; 2021/1. Geçici vergi dönemi için Kurumlar Vergisi oranı %20 olarak, 2021/2-3 ve 4. Dönemler için %25 oranında uygulanacaktır.
 

KURUMLAR VERGİSİ KANUN’ UN DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER:

7316 SK MADDE 11- 13.06.2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 13- (1) Bu Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan %20 oranı, kurumların 2021 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %25, 2022 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %23 olarak uygulanır. Bu oranlar özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine ait kazançlarına uygulanır.

Yapılan değişiklik ile %20 olan Kurumlar Vergisi oranı;
- 2021 yılı Kurum kazançları için %25,
- 2022 yılı Kurum kazançları için ise %23 oranında uygulanacaktır.

 


129 kişi tarafından görüntülenmiştir.

Bize Ulaşın


Kısıklı Mahallesi Bosna Bulvarı No: 25/6 Üsküdar / İstanbul