2022/23 İhracat Genelgesi Güncel-İBKB’ye veya DAB’a bağlanan ihracat bedellerinin en az %40’ı İBKB’yi veya DAB’ı düzenleyen bankaya satılır.


2022/23 İhracat Genelgesi Güncel-İBKB’ye veya DAB’a bağlanan ihracat bedellerinin en az %40’ı İBKB’yi veya DAB’ı düzenleyen bankaya satılır.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 15.04.2022 Tarihli Talimatı.

 TCMB İhracat Genelgesi 15.04.2022

 İhracat Genelgesi’nin “İhracat Bedellerinin Merkez Bankasına Satışı” başlıklı EK MADDE 1’de, yapılan değişiklikle İhracat Bedeli Kabul Belgesine (İBKB) veya Döviz Alım Belgesine (DAB) bağlanan ihracat bedellerinin en az % 25’inin bu belgeleri düzenleyen bankaya satılmasına ilişkin oran %40 olarak değiştirilmiştir. (31T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 15.04.2022 tarihli talimatı) – Uygulamaya 18.04.2022 tarihinden itibaren başlanacaktır.

 İhracat Bedellerinin Merkez Bankasına Satışı

 EK MADDE 1 – (1) Bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren İBKB’ye veya DAB’a bağlanan ihracat bedellerinin en az %40’ı İBKB’yi veya DAB’ı düzenleyen bankaya satılır. Bu bedeller bankaca Merkez Bankası tarafından ilan edilen ve işlem günü için geçerli döviz alış kuru üzerinden aynı gün Merkez Bankasına satılır ve Merkez Bankasının banka nezdindeki hesabına aktarılır. Söz konusu tutarın tam karşılığı banka tarafından ihracatçıya Türk parası olarak ödenir.


344 kişi tarafından görüntülenmiştir.

Bize Ulaşın


Kısıklı Mahallesi Bosna Bulvarı No: 25/6 Üsküdar / İstanbul