2022/38 Vergi İncelemesine “İncelemeye Başlama Bildirimi” ile Başlanılacak


2022/38 Vergi İncelemesine “İncelemeye Başlama Bildirimi” ile Başlanılacak

7338 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu’nda yapılan değişiklere bağlı olarak VERGİ İNCELEMELERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE bazı değişiklikler yapılmıştır.

⎯ Vergi incelemesine, incelemeye tabi olan nezdinde düzenlenecek “ İncelemeye Başlama Tutanağı ” ile başlanacağına ilişkin düzenleme KALDIRILMIŞTIR. Artık Vergi incelemesine, vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar tarafından düzenlenecek “ İncelemeye Başlama Bildirimi ” ile başlanılacaktır.
⎯ İncelemeye başlama tarihi, incelemeye başlama bildiriminin düzenlendiği tarihtir. Bir başka deyişle ilgilisine Tebliğ edildiği tarihin bir önemi yoktur. Vergi incelemeleri esas itibarıyla dairede yapılır.
⎯ Vergi incelemelerinin esas itibarıyla incelemeye tabi olanın iş yerinde yapılmasına ilişkin düzenleme KALDIRILMIŞTIR.
⎯ İncelemenin dairede yapıldığı durumlarda, nezdinde inceleme yapılanın işyeri adresi, işyeri adresinin bulunmaması halinde ikametgâh adresi ile vergi incelemesi yapmaya yetkili olanın çalışma yerinin aynı ilde bulunmaması halinde tutanaklar, nezdinde inceleme yapılanın işyeri adresi, işyeri adresinin bulunmaması halinde ikametgâh adresinin bulunduğu ildeki dairede imza edilir.

Yönetmelik değişikliği, 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir


301 kişi tarafından görüntülenmiştir.

Bize Ulaşın


Kısıklı Mahallesi Bosna Bulvarı No: 25/6 Üsküdar / İstanbul