2023/02 2023 Yılında Hizmet Erbabı Yemek İstisnası Uygulaması


2023/02 2023 Yılında Hizmet Erbabı Yemek İstisnası Uygulaması

1. 7420 sayılı Kanun ile 322 ve 323 seri No. lu Gelir Vergisi Kanunu düzenlemelerine göre 2023 yılında 

⎯ İşverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyip yemek hizmeti veren işletmelerde bu hizmetin sağlandığı durumlarda bu işletmelere yapılan ödemelerin her bir çalışan için çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin,
⎯ İşverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmediği ve yemek hizmetinin, yemek kartı ve/veya yemek çeki hizmeti veren işletmelerin yemek kartlarına yükleme yapılmak veya yemek çeki satın alınmak suretiyle verildiği durumlarda, her bir çalışan için çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin
⎯ Hizmet erbabına nakit olarak ödenmesi durumunda işverenler tarafından işyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi, ödemenin fiilen çalışılan günlere ilişkin olması halinde günlük yemek bedelinin 110 Türk lirasını aşmayan kısmı gelir vergisinden istisnadır. Söz konusu istisna, hizmet erbabına nakit ödeme yapılmaksızın yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlerde;
⎯ İşverenlerce, hizmet erbabına işyerinde veya müştemilatında yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatler herhangi bir tutarla sınırlı olmaksızın
⎯ İşverenlerce, hazır yemek hizmeti veren mükelleflerden satın alınan yemeğin, işyerinde veya müştemilatında hizmet erbabına verilmesi durumunda sağlanan menfaatler herhangi bir tutarla sınırlı olmaksızın uygulanmaktadır.

2. İşverenlerce hizmet erbabına nakit olarak verilen yemek bedelinin tamamının, istisna kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın ücret bordrosunda gösterilmesi gerekmektedir. Ancak istisna kapsamındaki yemek bedeli ödemelerinin vergi matrahına dahil edilmeyecektir.

3. İşverenler tarafından hizmet erbabına yapılan ödemelere ilişkin olarak düzenlenen kağıtlarda yer alan tutarın, 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan istisnaya isabet eden kısmı damga vergisinden de istisnadır.
 
 
 


67 kişi tarafından görüntülenmiştir.

Bize Ulaşın


Kısıklı Mahallesi Bosna Bulvarı No: 25/6 Üsküdar / İstanbul