2023/04 2023 Yılı Beyannamelerinin İmzalattırılması Zorunluluğuna İlişkin Hadler


2023/04 2023 Yılı Beyannamelerinin İmzalattırılması Zorunluluğuna İlişkin Hadler

 
Kurumlar vergisi veya ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinden 2022 yılı faaliyet döneminde aktif toplamı
40,254,000 TL ve net satışlar toplamı 80,487,000 TL ’ yi aşmayan mükellefler, 2023 yılı beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatmak zorundadırlar.

Buna karşılık 2022 yılında
— II. sınıf tacirlerden alım satım veya imalat faaliyetinde bulunanlardan satış tutarları 1,349,000 TL ’ yi aşmayanlar
—II. sınıf tacirlerden alım satım veya imalat faaliyeti dışında işlerle uğraşanlardan yıllık gayri safi iş hasılatı tutarı 680,000 TL ’ yi aşmayanlar
— Serbest meslek faaliyetinde bulunanlardan hasılat tutarı 939,000 TL’yi aşmayanlar
— Zirai kazancı işletme hesabı esasına göre belirlenen çiftçilerden hasılat tutarı 1,349,000 TL ’ yi aşmayanlar

2023 yılı beyannamelerini imzalatmak zorunda değildir.

İmzalatma zorunluluğu olan beyannameler gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine ait yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ile muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ve katma değer vergisi beyannameleridir


255 kişi tarafından görüntülenmiştir.

Bize Ulaşın


Kısıklı Mahallesi Bosna Bulvarı Çamlıca Ulusoy Plaza No: 25/6 Üsküdar / İstanbul

Whatsapp'tan mesaj yazmak için tıklayınız