Torba kanundan işverene destek çıktı


ASİL DENETİM

Maliye Bakanlığı eski denetim elemanlarından ve özel sektör kurumlarında yöneticilik görevi üstlenmiş Yeminli Mali Müşavir ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerden oluşan Asil Denetim ailesi, kuruluşundan itibaren vermiş olduğu hizmetlerle müşteri memnuniyetini ön planda tutmuş ve bu hedefteki çalışmaları ile müşteri portföyünü hızla genişletmiştir.

Torba kanundan işverene destek çıktı

Bir süredir konuşulan vergi ve prim desteklerini içeren kanun geçen hafta 27/03/2018 tarih 30.373 sayılı 2. mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

 

Bir süredir konuşulan vergi ve prim desteklerini içeren kanun geçen hafta 27/03/2018 tarih 30.373 sayılı 2. mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

Yayımlanan 7.103 sayılı yasa ile mevcut prim desteklerine iki farklı uygulama daha dâhil edilmiş oldu. Yine yasa ile geçmiş dönemlerde teşviklerden yararlanmamış olanlara da geriye dönük olarak yararlanma imkânı getirildi.

Öncelik imalat ve bilişime

Yasa ile getirilen desteklerden ilki 4447 sayılı kanuna eklenen geçici 19. madde ile düzenlenmiş. 

İş-Kur’a kayıtlı işsizler arasından, 01/01/2018-31/12/2020 arası işe alınan, 2017 yılı çalışan sayısı ortalamasına ilave olan ve işe alındığı aydan önceki üç ay içerisinde 10 günden fazla sigortası bulunmayan çalışanlar için hesaplanacak sigorta primleri ve vergiler destek kapsamında karşılanacak.

İmalat ve bilişim sektöründe matrah 5.412 TL ve altında ise primlerin tamamı, yani (5.412 X %37,50 =) 2.029,50 TL’ye kadar olan primler,

Diğer sektörlerde asgari ücretin yani 2.029,50 TL’nin primlerinin tamamı (2.029,50 X %37,50 =) 761,06 TL teşvik kapsamında karşılanacak.

Bu kapsamda işe alınan çalışanların primlerinin teşvik kapsamında karşılanma süresi 12 aydır. Bu süre 18-25 yaş arası erkek, 18 yaşından büyük kadınlar ile engelliler için 18 ay olarak uygulanacaktır.

Bilişim sektöründe kapsama alınacak iş kolları Bakanlar Kurulunca belirlenecektir.

Yeni açılan işyerleri açılıştan üç ay sonra teşvikten faydalanabilecektir.

İşe girip bu teşvik kapsamından yararlanılan kimse işten çıkıp başka iş yerinde işe başlaması durumunda şartları sağlıyorsa kalan süre kadar yine destekten yararlanabilecektir.

Bir senden bir benden

Torba yasa ile getirilen kamuoyuna “bir senden bir benden teşviki” şeklinde sunumu yapılan ikinci destek uygulaması ise 4447 sayılı Kanuna eklenen geçici 20. maddede düzenlenmiş.

2017 yılında çalışan sayısı 1-3 arası olan imalat sektöründe faaliyet gösteren ve ustalık belgesi sahibi olunan işyerlerinde geçerli olacak. Bu kapsamda İş-Kur’a kayıtlı işsizler arasından, 01/01/2018 tarihinden itibaren işe alınan önceki 3 ayda 10 günden fazla sigortası olmayan, 2017 yılındaki ortalamaya ilave olan kişilerin, asgari ücret kadarlık ücretlerinin primleri (761,06 TL) İş-Kur tarafından karşılanacak.

Ayrıca takip eden 2. aylarda ücret desteği sağlanacak. Ücret desteği (gün X 53,44 TL =) üzerinden örneğin 30 gün için 1.603,20 TL olacak. En fazla iki kişi için yararlanılabilecek. İşverenin birinci derece yakınları bu kapsamda teşvikli olarak çalıştırılamayacak.

Geçmiş dönem teşvikleri

Yasada düzenlenen başka bir önemli konu da işverenlerin geçmiş dönemde yararlanma hakkı olduğu halde yararlanılamayan teşvik tutarlarının alınması.

Yasa hükmü gereği “... bu maddenin yürürlük tarihini takip eden aybaşından itibaren bir ay içinde Kuruma başvurulması halinde …” geriye doğru yararlanılmamış teşvikler belli bir plan dahilinde işverenlere iade edilecek. Söz konusu maddenin yürürlük tarihi 01/04/2018 olduğuna göre takip eden aybaşından itibaren 1 aylık süre Mayıs ayı sonuna denk gelecek ve bu süre içerisinde müracaat eden işverenler geriye doğru teşvik imkânından yararlanabilecektir. Bu süreyi başvuru yapmadan geçirenler geriye doğru ancak 6 aylık teşvikten yararlanabilecek.


3964 kişi tarafından görüntülenmiştir.

Bize Ulaşın


Kısıklı Mahallesi Bosna Bulvarı Çamlıca Ulusoy Plaza No: 25/6 Üsküdar / İstanbul

Whatsapp'tan mesaj yazmak için tıklayınız