2022 Ocak Ayı Vergi Takvimi

 • İLK TARİH SON TARİH KONU
 • 01/01/2022 10/01/2022 16-31 Aralık 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 03/01/2022 11/01/2022 16-31 Aralık 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
 • 01/01/2022 17/01/2022 Aralık 2021 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/01/2022 17/01/2022 Aralık 2021 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/01/2022 17/01/2022 Aralık 2021 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 • 01/01/2022 17/01/2022 Aralık 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/01/2022 17/01/2022 Aralık 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/01/2022 17/01/2022 Aralık 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
 • 01/01/2022 17/01/2022 Aralık 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
 • 01/01/2022 20/01/2022 Aralık 2021 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
 • 01/01/2022 20/01/2022 Aralık 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/01/2022 20/01/2022 Aralık 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/01/2022 20/01/2022 Aralık 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/01/2022 20/01/2022 Aralık 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/01/2022 20/01/2022 Aralık 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 16/01/2022 25/01/2022 1-15 Ocak 2022 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 17/01/2022 25/01/2022 1-15 Ocak 2022 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
 • 01/01/2022 26/01/2022 Ekim-Kasım-Aralık 2021 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
 • 01/01/2022 31/01/2022 2021 Yılında Kullanılan Defterlerin 2022 Yılında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik
 • 01/01/2022 31/01/2022 Aralık 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
 • 01/01/2022 31/01/2022 Ekim-Kasım-Aralık 2021 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
 • 01/01/2022 31/01/2022 Aralık 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/01/2022 31/01/2022 Aralık 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 • 01/11/2021 31/01/2022 Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ekim 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
 • 01/01/2022 31/01/2022 Aralık 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
 • 01/01/2022 31/01/2022 Aralık 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/01/2022 31/01/2022 Aralık 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi (138 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri)
 • 01/01/2022 31/01/2022 7256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 7. Taksit Ödemesi
 • 01/01/2022 31/01/2022 Ekim-Kasım-Aralık 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi (138 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri)
 • 01/01/2022 31/01/2022 7326 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 3. Taksit Ödemesi
 • 01/01/2022 31/01/2022 Aralık 2021 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi (138 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri)
 • 01/01/2022 31/01/2022 Ekim-Kasım-Aralık 2021 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi (138 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri)
 • 01/01/2022 31/01/2022 Aralık 2021 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi (138 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri)
 • 01/01/2022 31/01/2022 Ekim-Kasım-Aralık 2021 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi
 • 01/01/2022 31/01/2022 Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödemesi
 • 01/01/2022 31/01/2022 Yıllık Harçların Ödemesi
 • 01/01/2022 17/02/2022 2021 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/01/2022 17/02/2022 2021 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/01/2022 21/02/2022 2022 Yılına İlişkin Değerli Konut Vergisinin Beyanı
 • 01/01/2022 28/02/2022 2022 Yılı Değerli Konut Vergisi 1. Taksit Ödemesi
 • 01/01/2022 31/03/2022 Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
 • 01/01/2022 31/03/2022 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
 • 01/01/2022 05/05/2022 Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
 • 01/01/2022 05/05/2022 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
 • 01/01/2022 30/06/2022 2021 Dönemi Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu (Ek-5)

~ Kaynak : http://www.gib.gov.tr

Bize Ulaşın


Kısıklı Mahallesi Bosna Bulvarı No: 25/6 Üsküdar / İstanbul